Disclaimer

 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

Informatie op deze website
AGENCE DE VILLE besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. AGENCE DE VILLE wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege of van onze klanten en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Uit de vermelding van een vraagprijs kunnen geen rechten worden afgeleid, ook al wordt een bod uitgebracht die met de vraagprijs overeenkomt.

 

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden “(screen scraping”) is verboden tenzij andersluidend schriftelijk akkoord.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AGENCE DE VILLE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
AGENDE DE VILLE garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

 

“Door het uitbrengen van een bod verklaart de bieder dat hij over alle relevante informatie omtrent het pand beschikt of dat hij deze heeft kunnen raadplegen op het kantoor van de makelaar. De op kijkdagen uitgebrachte biedingen worden door de makelaar onder gesloten omslag overgemaakt aan de verkoper. De verkoper is door een bod niet gebonden, ook al komt dit overeen met de vraagprijs. De vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de beslissing van de verkoper om al dan niet in te gaan op een bod. De vastgoedmakelaar zal de bieder informeren of de verkoper zijn bod al dan niet aanvaard heeft.